Ogłoszenie

Aktualnie pracujemy nad:

Zadaniami pobocznymi do modyfikacji Bandyta

Czy wiesz, że...

#1 2010-01-30 21:30:29

 Luszczak

Crystal Blade Team

Zarejestrowany: 2009-11-18
Posty: 105
Punktów :   
Opis: Towarzysz luszczak
Profesja: Level Designer
WWW

Ogniste miecze,(wear_effect)

Jak zrobić miecz który płonie, lub jest na nim jakiś efekt,
poniżej macie odpowiedź
To zwykły skrypt który dodajemy do naszej broni.
Wchodzimy do Folderu Contents/Items
1.Otwórzmy sobie np. IT_Melee_Weapons
Robimy nowy teraz  najlepiej skrypt nowy miecza

Kod:

INSTANCE mieczyk (C_Item) //By Szymek1994s//
{	
	name 				=	"Miecz ognisty"; ///Nazwa, nic ciekawego

	mainflag 			=	ITEM_KAT_NF;
	flags 				=	ITEM_SWD;	//miecz 1-ręczny
	material 			=	MAT_METAL;   // odgłos wydawany przez miecz

	value 				=	200; //cena

	damageTotal			= 	Damage_Blessed_2H_3; // obrażenia
	damagetype			=	DAM_EDGE;  //typ obrazen, patrz ponizej
	range  			= 	Range_Blessed_2H_3; //ZASIĘG BRONI	

	cond_atr[2]  		= 	ATR_STRENGTH; // ABY UZYC POTRZEBNA SILA
	cond_value[2] 		= 	10;    
	visual 				=	"luszczakssword.3DS"; //MODEL 3D

	description			= name;
	TEXT[2]				= NAME_Damage;					COUNT[2]	= damageTotal;
	TEXT[3] 			= NAME_Str_needed;				COUNT[3]	= cond_value[2];
	TEXT[4] 			= NAME_TwoHanded;
	TEXT[5]				= NAME_Value;					COUNT[5]	= value;

	wear			= 	WEAR_EFFECT; //SERCE MIECZA Z EFEKTEM
	effect			=	"SPELLFX_ITEMGLIMMER"; //RODZAJ EFEKTU

};

3.Rodzaje damagetype
DAM_EDGE;  -- ZWYKŁY ATAK
DAM_FIRE;  --SPALA WROGA 
DAM_FLY;  --- tuba golema
DAM_MAGIC; -- obrażenia magiczne
DAM_BARRIER;  ????
2.Rodzaje efektów
"SPELLFX_FIREARMOR";  --- dużo ognia, idealne do pancerzy
"SPELLFX_ITEMGLIMMER";  --- błyszczy jak mikstura albo pierścień, ruda magiczna itp.
spellFX_Skull -- ????
spellFX_Light-- światło
Oto wszystkie efekty które znam. Nie będę wszystkich opisywał, łatwo domyśleć się po nazwie.

spellfx_magestaff2 (magiczny kostur)
spellfx_heal (światło)
spellfx_firesword(świeci się jak ogień)
spellfx_firearmor(mocniej się świeci)
spellfx_fireswordblack(świeci się jak szpon beliara)
spellfx_bolt(świeci się jak magiczna kusza)
spellfx_itemglimmer(może być red i green świeci się na czerwono i zielono)
spellfx_magestuff2(nie wiem co robi)
spellfx_undead_dragon(mój ulubiony świeci się jak smok ożywieniec)
spellFX_Thunderstorm
spellFX_Thunderstorm_INVESTGLOW
spellFX_Thunderstorm_Dome
spellFX_Thunderstorm_Flash
spellFX_ThunderStorm_Screenblend
spellFX_ThunderStorm_Screenblend
spellFX_Skull
spellFX_Skull_Skull
spellFX_Skull_SPREAD
spellFX_Skull_COLLIDEFX
spellFX_SuckEnergy
spellFX_SuckEnergy_Invest
spellFX_SuckEnergy_SlowTime
spellFX_SuckEnergy_BloodFly
spellFX_SuckEnergy_SENDPERCEPTION
spellFX_Energyball
spellFX_Energyball_TARGET
spellFX_Icelance
spellFX_Icelance_COLLIDEFX
SPELLFX_WATERFIST
spellFX_Waterfist_COLLIDEFX
spellFX_Waterfist_COLLIDEDYNFX
SPELLFX_WATERFIST_ABYSS
spellFX_Swarm
spellFX_Greententacle
spellFX_Greententacle_Bridge
SpellFX_Greententacle_TARGET
spellFX_Geyser
spellFX_Geyser_FOUNTAIN
spellFX_Whirlwind
spellFX_Whirlwind_COLLIDE
spellFX_Whirlwind_Invest
spellFX_Whirlwind_Sound
spellFX_Whirlwind_TARGET
spellFX_Whirlwind_SENDPERCEPTION
spellFX_INCOVATION_GREEN
spellFX_INCOVATION_RED
spellFX_INCOVATION_BLUE
spellFX_INCOVATION_VIOLET
spellFX_INCOVATION_WHITE
spellFX_LIGHTSTAR_VIOLET
spellFX_LIGHTSTAR_WHITE
spellFX_LIGHTSTAR_BLUE
spellFX_LIGHTSTAR_RED
spellFX_LIGHTSTAR_GREEN
spellFX_LIGHTSTAR_ORANGE
spellFX_Innoseye
spellFX_HealShrine
spellFX_RingRitual1
spellFX_RingRitual2
spellFX_LIGHTSTAR_RingRitual
spellFX_ItemAusbuddeln
spellFX_BeliarsWeapon_Upgrate
spellFX_Maya_Ghost
spellFX_BELIARSRAGE
spellFX_BELIARSRAGE_target_Cloud
spellFX_BELIARSRAGE_COLLIDE
spellFX_Light
spellFX_Light_ACTIVE
spellFX_PalLight
spellFX_PalLight_ACTIVE
spellFX_Firebolt
spellFX_Firebolt_COLLIDEFX
spellFX_Firebolt_COLLIDEDYNFX
spellFX_ChargeFireball
spellFX_ChargeFireball_InVEST_BLAST1
spellFX_ChargeFireball_InVEST_BLAST2
spellFX_ChargeFireball_InVEST_BLAST3
spellFX_ChargeFireball_InVEST_BLAST4
spellFX_ChargeFireball_COLLIDE
spellFX_ChargeFireball_COLLIDEDYNFX
spellFX_InstantFireball


spellFX_Firestorm_COLLIDE
spellFX_Pyrokinesis
spellFX_Pyrokinesis_INVESTSOUND
spellFX_Pyrokinesis_INVESTBLAST1
spellFX_Pyrokinesis_INVESTBLAST2
spellFX_Pyrokinesis_INVESTBLAST3
spellFX_Pyrokinesis_INVESTBLAST4
spellFX_Pyrokinesis_SPREAD
spellFX_FireRain
spellFX_FireRain_RAIN
spellFX_FireRain_SUB
spellFX_FireRain_INVESTGLOW
spellFX_Teleport
spellFX_Teleport_ORIGIN
spellFX_Teleport_RING
spellFX_Teleport_CAST
spellFX_PalHeal
spellFX_PalHeal_START
spellFX_PalHeal_ORIGIN
spellFX_Heal
spellFX_Heal_ORIGIN
spellFX_Heal_LEFTHAND
spellFX_Transform
spellFX_Transform_ORIGIN
spellFX_Transform_BLEND
spellFX_Lightning
spellFX_LightningFlash
spellFX_LightningFlash_HEAVENSRAGE
spellFX_LightningFlash_target_Cloud
spellFX_LightningFlash
spellFX_LightningFlash_target
spellFX_LightningFlash_target_Cloud
spellFX_LightningFlash_target_GROUND
spellFX_Zap
spellFX_Zap_COLLIDE
spellFX_Zap_COLLIDEDYNFX
spellFX_PalHolyBolt
spellFX_PalHolyBolt_COLLIDE
spellFX_PalHolyBolt_COLLIDEDYNFX
spellFX_Icebolt
spellFX_Icebolt_COLLIDE
spellFX_Icebolt_COLLIDEDYNFX
spellFX_chargezap
spellFX_chargezap_InVEST_BLAST1
spellFX_chargezap_InVEST_BLAST2
spellFX_chargezap_InVEST_BLAST3
spellFX_chargezap_InVEST_BLAST4
spellFX_chargezap_COLLIDE
spellFX_IceCube
spellFX_IceCube_COLLIDE


spellFX_Icewave
spellFX_Icewave_WAVE
spellFX_Icewave_SUB
spellFX_SummonCreature_ORIGIN
spellFX_SummonCreature_LEFTHAND
spellFX_SummonGolem
spellFX_SummonSkeleton
spellFX_SummonGoblinSkeleton
spellFX_SummonWolf
spellFX_SummonDemon
spellFX_SummonGuardian
spellFX_SummonZombie
spellFX_SummonMud
spellFX_ArmyOfDarkness
spellFX_MassDeath
spellFX_Massdeath_EXPLOSION
spellFX_MassDeath_GROUND
spellFX_Massdeath_LEFTHAND
spellFX_MassDeath_SUB
spellFX_MassDeath_COLLIDEDYNFX
spellFX_DestroyUndead
spellFX_Destroyundead_COLLIDE
spellFX_Destroyundead_COLLIDEDYNFX
spellFX_PalRepelEvil
spellFX_REPELEVIL_TRAIL
spellFX_PalRepelEvil_COLLIDE
spellFX_PalRepelEvil_COLLIDEDYNFX
spellFX_MasterOfDisaster
spellFX_MasterOfDisaster_TRAIL
spellFX_MasterOfDisaster_COLLIDE
spellFX_MasterOfDisaster_COLLIDEDYNFX
spellFX_PalDestroyEvil
spellFX_PalDestroyEvil_COLLIDE
spellFX_PalDestroyEvil_COLLIDEDYNFX
spellFX_WindFist
spellFX_Windfist_Invest
spellFX_Windfist_INVESTBLAST
spellFX_Windfist_Cast
spellFX_Windfist_COLLIDEDYNFX
spellFX_Sleep
spellFX_Sleep_ORIGIN
spellFX_Sleep_TARGET
spellFX_Charm
spellFX_CHARM_ORIGIN
spellFX_CHARM_TARGET
spellFX_Pyrokinesis
spellFX_Pyrokinesis_TARGET
spellFX_Pyrokinesis_BRIDGE
spellFX_Fear
spellFX_Fear_WINGS
spellFX_Fear_WINGS2
spellFX_Fear_GROUND
spellFX_FEAR_SENDPERCEPTION
spellFX_BreathOfDeath
spellFX_BreathOfDeath_Invest
spellFX_BreathOfDeath_Cast
spellFX_BreathOfDeath_Target
spellFX_Shrink


spellFX_Concussionbolt
spellFX_Concussionbolt_COLLIDE
spellFX_Concussionbolt_COLLIDEDYNFX
spellFX_Deathbolt
spellFX_Deathbolt_FIRECLOUD
spellFX_Deathbolt_COLLIDE
spellFX_Deathbolt_COLLIDE_KEY_INVEST_1
spellFX_Deathbolt_COLLIDEDYNFX_KEY_INVEST_1
spellFX_Deathball
spellFX_Deathball_FIRECLOUD
spellFX_Deathball_COLLIDE
spellFX_Deathball_COLLIDEDYNFX
VOB_BURN
VOB_BURN_CHILD1
VOB_BURN_CHILD2
VOB_BURN_CHILD3
VOB_BURN_CHILD4
VOB_BURN_CHILD5
VOB_BURN_CHILD6
VOB_MAGICBURN
VOB_MAGICBURN_CHILD1
VOB_MAGICBURN_CHILD2
VOB_MAGICBURN_CHILD3
VOB_MAGICBURN_CHILD4
VOB_MAGICBURN_CHILD5
VOB_MAGICBURN_CHILD6
spellFX_MagicFire_HUMANSMOKE
spellFX_Firespell_HUMANSMOKE
spellFX_Lightning_TARGET
spellFX_Thunderspell_SENDPERCEPTION
spellFX_Thunderspell_SENDPERCEPTION_CHILD1
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD2
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD3
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD4
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD5
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD6
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD7
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD8
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD9
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD10
spellFX_Thunderspell_TARGET_CHILD11
FX_EarthQuake
CONTROL_LEAVERANGEFX
CONTROL_CASTBLEND
TRANSFORM_CASTBLEND

TRANSFORM_NOPLACEFX
DEMENTOR_FX
FOV_MORPH1
FOV_MORPH2
SLOW_MOTION
FOCUS_HIGHLIGHT
SLOW_TIME
SLOW_TIME_CHILD
SLOW_TIME_CHILD2
sLEEP_BLEND
spellfx_firearmor_smoke
spellfx_firearmor
spellfx_fireswordblack
SPELLFX_FIRESWORD_ATTACK
SPELLFX_FIRESWORD_HIT
SPELLFX_MAGESTAFF1
SPELLFX_MAGESTAFF2
SPELLFX_MAGESTAFF3
SPELLFX_MAGESTAFF4
SPELLFX_MAGESTAFF5
SPELLFX_BOW
SPELLFX_FIREBOW
SPELLFX_ARROW
SPELLFX_FIREARROW
SPELLFX_CROSSBOW
SPELLFX_BOLT
SPELLFX_ITEMGLIMMER
sPELLFX_MANAPOTION
SPELLFX_HEALTHPOTION
SPELLFX_YELLOWPOTION
SPELLFX_WEAKGLIMMER
SPELLFX_WEAKGLIMMER_RED
SPELLFX_WEAKGLIMMER_BLUE
SPELLFX_WEAKGLIMMER_YELLOW
SPELLFX_ITEMSTARS
SPELLFX_ITEMSTARS_RED
SPELLFX_ITEMSTARS_BLUE
SPELLFX_ITEMSTARS_YELLOW
SPELLFX_GLOW
SPELLFX_UNDEAD_DRAGON
SPELLFX_DRAGONEYE_LEFT
SPELLFX_DRAGONEYE_RIGHT
spellFX_InvisibleProjectile
SPELLFX_WATERFIST_CAST

Kopiuje moje tutki z mojej strony o modzie i daje wam możliwość korzystania z nich...
Lesterek17-Instancja może być jaką chcecie nawet jestem_hardcorem Oto film ukazujący ten sam efekt [url]Oto film ukazujący ten sam efekt http://www.youtube.com/watch?v=WqkQQmjz8Aw.


http://ifotos.pl/img/sygna2_xqqqws.png

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
strony-internetowe.vi2.pl www.mydlice.pl wąż do gazu wrocław turnabol url